Recent Changes

Friday, March 8

 1. page Portfoli d'alumnat edited ... Laura té recursos Sandra Ruiz Lucrecia ataca de nuevo Aida Lorente El rinconcito grecorr…
  ...
  Laura té recursos
  Sandra Ruiz
  Lucrecia ataca de nuevo
  Aida Lorente
  El rinconcito grecorromano
  (view changes)
  12:22 am

Saturday, December 15

 1. page Sumus Graecolatini edited ... 1er BATXILLERAT La primera feina aprofita una activitat de l´any passat, de LITERATURA GREGA.…
  ...
  1er BATXILLERAT
  La primera feina aprofita una activitat de l´any passat, de LITERATURA GREGA. Heu de llegir aquest poema de Semónides d´Amorgos Podeu fer els vostres comentaris al blog.
  ...
  cuándo? i contestarcontestar, abans del 8 de gener de 2013, aquest questionari
  - ¿Qui fou Ciceró?
  - ¿Qui fou Catilina i què va fer?
  - ¿Com s´anomena el seguit de discursos que dedicà Ciceró a Catilina? ¿Per què tingueren eixe nom?
  2on BATXILLERAT
  ...
  Quasi nihil! ha d´estar fet abans del 8 de gener de 2013.
  (view changes)
  2:31 am
 2. page Sumus Graecolatini edited ... force sine die die. Anno II Professor: Jesús Masià. Nosaltres també tenim les nostres…

  ...
  force sine diedie. Anno II
  Professor: Jesús Masià.
  Nosaltres també tenim les nostres cançonetes:
  I també
  Bo, començem ("Ja era hora!" pensareu) el nou any amb coses noves propostes literàries, com ara la batracomiomàquia.
  Bo, podeu veure que hi han novetats, com ara Trajano, emperador
  i velles.
  Com a novetat, tindrem un apartat per a 2on
  de Roma
  Començarem
  Batxillerat i un altre per l´emissióa 1er. El funcionament, però, no canvia gens ni miqueta.
  1er BATXILLERAT
  La primera feina aprofita una activitat
  de maigl´any passat, de 2004 i hauremLITERATURA GREGA. Heu de veure els tres capítols. Això ens servirà d´inici a la secció històrica, on parlarem dels orígensllegir aquest poema de Roma,Semónides d´Amorgos Podeu fer els primers reis, la seua caiguda i l´aparicióvostres comentaris al blog.
  També tinc altra feina: heu
  de la República,llegir aquest article de Ángel López ¿Hasta cuándo? i per últim,contestar aquest questionari després d´haver resumit el sorgiment del Imperitext:
  - ¿Qui fou Ciceró?
  - ¿Qui fou Catilina
  i les seues tipologies (principat, dominat, tetrarquia), un procésquè va fer?
  - ¿Com s´anomena el seguit de discursos
  que compararemdedicà Ciceró a Catilina? ¿Per què tingueren eixe nom?
  2on BATXILLERAT
  També vosaltres teniu feina
  amb l´evolució polítical´article d´Ángel López (vide supra). Després de Grècia.
  Ara, però, tenim Traià. Caldrà fer un xicotet assaig, parlant-hi
  llegir-lo, caldrà situar el discurs dins de les característiquesobres de Roma en eixe període.
  LITERATURA GREGA
  Però no vivim només de Història. En canvi, sí necessitem, som, històries, relat (mythos), literatura en una paraula. I ací
  Ciceró, situar-lo també encetemdins de la història de Roma i analitzar els pareguts entre les nostres lectures.
  Aneu
  diverses époques assenyalades a Semónides d´Amorgosl´article i a gaudir-ne. Podeu fer els vostres comentaris al blog.la nostra. Quasi nihil!

  (view changes)
  2:18 am

Friday, November 23

 1. page Portfoli d'alumnat edited ... Laura Marco Laura té recursos Sandra Ruiz Lucrecia ataca de nuevo Aida Lorente El rincon…
  ...
  Laura Marco
  Laura té recursos
  Sandra Ruiz
  Lucrecia ataca de nuevo
  Aida Lorente
  El rinconcito grecorromano
  María Ferrandis
  El blog de Latín

  (view changes)
  4:52 am

Sunday, November 11

 1. page Ciències per al Món contemporani edited ... Presentació: la informació genètica {Tema_5_la_informacion_genetica} Temes 9, 10. Canvis gl…
  ...
  Presentació: la informació genètica {Tema_5_la_informacion_genetica}
  Temes 9, 10. Canvis globals. Desaenvolupament sostenible
  InformacióInform ació
  Tema: El camí cap a la sostenibilitat. Activitats finals (1, 2, 3 i 4)
  (view changes)
  3:16 am

Sunday, October 21

 1. page Ciències per al Món contemporani edited ... Presentació del tema: Univers.ppt {Univers.ppt} Llibre: La clave secreta del Universo. Lucy…
  ...
  Presentació del tema: Univers.ppt {Univers.ppt}
  Llibre: La clave secreta del Universo. Lucy y Stephen Hawking. Ed. Debolsillo.
  Qüestions treballs
  Temes 3,4. La vida en canvi permanent. De la Química a la Biologia
  {ACTIV REPÀS T3,4.doc}
  ...
  Temes 5, 6. La revolució genètica. Clonació
  Presentació: la informació genètica {Tema_5_la_informacion_genetica}
  Concurs Media100cia
  Temes 9, 10. Canvis globals. Desaenvolupament sostenible
  Informació
  (view changes)
  11:13 am

Wednesday, September 19

 1. page Biologia i Geologia edited ... Professora: Pilar Beltrán Llibre de text : BIOLOGIA I GEOLOGIA ... Biologia i Geologia …
  ...
  Professora: Pilar Beltrán
  Llibre de text : BIOLOGIA I GEOLOGIA
  ...
  Biologia i Geologia
  Editorial
  Geologia. Editorial Ecir
  DIJOUS 12/01/2012
  Resum i opinió personal de l'article científic

  INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ
  Quadern d’activitats
  (view changes)
  10:39 am
 2. page Biologia i Geologia edited ... Quadern d’activitats En relació a cadascuna de les unitats es plantejaran una sèrie de qüesti…
  ...
  Quadern d’activitats
  En relació a cadascuna de les unitats es plantejaran una sèrie de qüestions i activitats d’aplicació i transferència dels coneixements que s’hauran de desenvolupar en un quadern individual. És molt important la seua realització.
  Es faran esquemes d'alguns temes.
  Activitats pràctiques
  Les activitats pràctiques estarán relacionades amb els temes d’estudi i tindran, en la mesura del possible, caràcter d’investigació.
  ...
  què conclusions en podem traure?
  L'esquema d'una memòria haura de tindre els següents apartats:
  Índex, introducció, metodologia, desemvolupament,material, metodologia o procediment, desenvolupament, resultats, conclusions,
  Treballs monogràfics
  Al voltant d’un tema relacionat amb les unitats de continguts programades.
  ...
  Excursions
  Es duran a terme dos bici-excursions, en primer i tercer semestre. Es pendran notes i fotografies durant les mateixes per tal d'elaborar una presentació que s'exposarà a classe.
  Anirem a l'Universitat de Valencia per a fer activitats de laboratori, en el segon trimestre. Si la Universitat no nos concedeix aquestes activitats, feren una tercera bici-excursió.
  Llectura del llibre
  ...
  de divulgació científica,científica i el llibre "El jefe Seattle", es presentaràpresentaran i es debatràdebatran en classe.
  Proves escrites
  Es realitzarà, per a cada avaluació, almenys dos proves escrites on s’avaluarà tota la matèria treballada. En aquestes proves es tindrà en compte la claredat dels conceptes, les definicions, l’ús de terminologia científica adequada, capacitat d’anàlisi i relació, ús d’esquemes i dibuixos, així com la redacció.
  ...
  Per a la qualificació es tindrà en compte:
  -La nota obtinguda als exercicis escrits (mitjana de totes les proves)
  ...
  continguts treballats. Esta nota suposarà el 80% en cada avaluació.
  -La nota de la memòria del quadern d'activitats, de les memòries dels treballs pràctics, les presentacions d'excursións i llibre
  -La nota dels
  llibres i el treballs monogràficsmonogràfics.
  -Rendiment diari de classe
  Es valorarà el comportament, atenció, participació i respostes a qüestions pràctiques i teòriques que es plantegen a classe.
  Nota: (LesLes qualificacions de
  ...
  en cada avaluació).avaluació.
  Si la alumna o alumne va al institut en bicicleta, se incrementarà la nota en cada avaluació 0,5 punts.

  PUNTUALITZACIONS
  Per a superar cada avaluació serà necessari lliurar dins del termini establert els treballs encomanats.
  (view changes)
  10:37 am

Thursday, August 23

 1. page Valencià. 2n DE BAT edited {Batec_2.jpg} Llibre de text de 2n de Bat. Llibre de text per al curs: Batec 2Diversos autorsI…
  {Batec_2.jpg}
  Llibre de text de 2n de Bat.
  Llibre de text per al curs: Batec 2Diversos autorsISBN: 9788498244090
  Podem i punt Blog de recursos de 2n de Bat..
  De consulta general.
  (view changes)
  9:36 am

More