Batec_2.jpg
Llibre de text de 2n de Bat.
Llibre de text per al curs: Batec 2Diversos autorsISBN: 9788498244090
Podem i punt Blog de recursos de 2n de Bat..

De consulta general.

Gramàtica normativa AVL
Diccionari CVB
Conjugador de verbs

Ortografia

Posa't a puntQuaderns virtuals.


Fonètica sintàctica:

Guia de correcció fonètica G.Bibiloni
Diccionari ortogràfic i de pronunciació
teoria a Totaperdrafaparet
Fenòmens fonètics: Elisió, sinalefa, emmudiment, geminació...

Lector. Com a curiositat. Posa-li veu a un text!

Morfologia:

Pronoms febles Teoria, activitats i solucionar. M. Àngels Boix
Perífrasis verbals

Lèxic.

Sens dubte. Consultes lingüístiques
Dubtes lèxics"


Redacció

Eines per la redacció i edició de textos. "llibre d'estil de la UB

Argumenta. Web per treballar la competència lingüística

PAU

Normativa legal:

Conselleria d'Educació. Accés a la Universistat
Universitat de València.Proves d'accés de Valencià.

Altres

Junta qualificadora