Ciències per al Món contemporani. A aquesta pàgina introduirem les activitats i la programació de l'assignatura.
Professora: Conxa Domingo
Libre de tex: Ciències per al món contemporani. Editorial ECIRTemes1,2. Univers, estrelles i planetes
observatori
galàxies , caha
  • Presentació del tema: Univers.ppt
  • Llibre: La clave secreta del Universo. Lucy y Stephen Hawking. Ed. Debolsillo.

Temes 3,4. La vida en canvi permanent. De la Química a la BiologiaTemes 5, 6. La revolució genètica. Clonació

Temes 9, 10. Canvis globals. Desaenvolupament sostenible
  • Inform ació
  • Tema: El camí cap a la sostenibilitat. Activitats finals (1, 2, 3 i 4)